Mateřská škola

Bartošovice v Orlických horách


ilustrační obrázek

Školní rok 2022/23

Zápis dětí v řádném termínu

Zápis dětí v řádném termínu pro školní rok 2022/23 se konal 12. května 2022.

Zápis ukrajinských dětí pro školní rok 2022/23 se konal 30.6.2022.

Údaje a doklady pro přijetí dítěte do MŠ:

– rodný list dítěte

– průkaz totožnosti zákonného zástupce

– doporučení školského poradenského zařízení (v případě specifické poruchy a chování)

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání mimo termín zápisu

Dítě starší 2 let, může být přijato k předškolnímu vzdělávání i mimo termín zápisu (v průběhu školního roku), do naplnění kapacity školy.
Pro rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nejsou stanovena žádná kritéria.

Ke stažení (pdf), užitečné odkazy

Zápis dětí do MŠ Bartošovice v Orlických horách 2021/22

Předškolní vzdělávání v České republice (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon)

Metodické komentáře k zákonu Lex Ukrajina pro oblast regionálního školství

MŠMT, Informace k zápisům do mateřských škol pro rok 2021/22

Kontakt na mateřskou školu

Telefon: 739 455 232, 604 150 403
E-mail: ms.bartos@seznam.cz

Aktuality, informace pro rodiče

Nejsou žádné aktuality.

Kritéria pro přijímání dětí do MŠ Bartošovice v Orlických horách

Podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, popřípadě o stanovení zkušebního pobytu dítěte ředitelka mateřské školy.

O přijetí dítěte § 16 odst. 9, se zdravotním postižením, rozhoduje ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost (ust. § 34 odst. 6 školského zákona).

Kritéria pro přijetí v době konání zápisu do MŠ, vždy v souvislosti s přiděleným registračním (pořadovým) číslem při zápisu (v daném pořadí 1–4):

  1. Přednostně se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2022 povinné, s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obcí Bartošovice v Orlických horách

  2. Dále se přednostně přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4, 3 a 2 let věku, s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obcí Bartošovice v Orlických horách

  3. Poté se přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, jejichž vzdělávání v MŠ je od 1. 9. 2022 povinné, s trvalým pobytem mimo školský obvod stanovený Obcí Bartošovice v Orlických horách

  4. Dále se přijímají děti, které před zahájením školního roku dovrší 4, 3 a 2 let věku, s trvalým pobytem mimo školský obvod stanovený Obcí Bartošovice v Orlických horách

Dne 1. března 2022, Petra Klaclová, ředitelka MŠ


 

Mateřská škola Bartošovice v Orlických horách, 517 61 Bartošovice v Orlických horách 23
telefon: 491 616 907, 739 455 232, IČO: 75015757
e-mail: ms.bartos@seznam.cz,  •  www.skolkabartosovice.cz

e-mail webmaster  •  copyright © by Michael Stanovský, 2013-2023  •  login